Dagligdag

Det vigtigste for dagligdagen på Friskolen Skallerup er tryghed, passende udfordringer, gode relationer og nærvær. Dagligdagens vigtigste elementer skal være relevante på alle alderstrin.