Elevråd

Elevrådet ved Friskolen Skallerup.

 

Der vælges ved skoleårets begyndelse en repræsentant for hver årgang til deltagelse i elevrådets arbejde. En lærer er ansvarlig for at orientere eleverne om elevrådets funktion og muligheder. Læreren sikrer at der afholdes elevrådsmøder ca. én gang pr. måned – eller efter behov.

 

Elevrådet samarbejder med elevholdene gennem deres repræsentanter, med medarbejderne via lærer- og medarbejdermøderne, hvor den ansvarlige lærer kan medtage ønsker eller punkter til drøftelse. Desuden holdes der løbende - efter behov - møde mellem repræsentanter for elevrådet og skolelederen.