Friskole forældre

Velkommen som en del af Friskolen Skallerup!

 

Skolekredsen er den kreds af mennesker, f.eks. nuværende forældre på skolen, tidligere forældre, bedsteforældre, lokale borgere og andre interessenter, der står bag en skole. Det er mennesker, der er enige i skolens idegrundlag og som har lyst og interesse for at støtte det arbejde, der foregår på skolen – og være en ambassadør for skolen.


Hvis du er forælder til en elev på Friskolen Skallerup er du automatisk medlem af forældrekredsen, som udgør en del af skolekredsen.

 

Hele skolekredsen kan deltage i generalforsamlingen, hvor vores bestyrelse blandt andet bliver valgt. 

Medlem-skabet koster 100 kr. pr. år og bliver opkrævet i marts måned.

Skolens organisation er lagdelt således at bestyrelsen udgør det inderste lag – eller kernen. Udenom er forældrekredsen. Uden om denne er skolekredsen.

 

Det er ikke kun børnene, der får noget særligt, når I som forældre vælger Friskolen Skallerup til. Som forældre til et barn på Friskolen Skallerup, får I adgang til et fællesskab af forældre, elever, medarbejdere, bestyrelse og frivillige, der alle har et mål - nemlig at gøre friskolen til det bedst mulige sted for børns dannelse og læring. Det gælder alle. Uanset om barnet går i skole eller i vores daginstitution SøLøVen. 

 

  • Let adgang til kontakt med medarbejdere, leder og bestyrelse. 

 

  • I kan gøre en betydelig forskel ved at yde en frivillig indsats for friskolen.  

 

  • Du kan bidrage ved at være bestyrelsesmedlem eller medlem af SøLøVens forældreråd.  

 

  • Du kan blive medlem af et af vores forældreudvalg, f.eks. PR-udvalget, der selvstændigt - i samarbejde med friskolen - udarbejder informations- og PR-materiale, deltager ved markeder og messer og i det hele taget arbejder for at gøre skolen kendt i lokalområdet og af potentielt kommende elever og deres forældre.  

 

  • I kan gøre en praktisk indsats: Nogle slår græs, andre arbejder i lektiecaféen, nogle luger bedene for ukrudt, mens andre bygger brændeskur og reparerer sandkassen. Dette foregår oftest på de 4-5 årlige arbejdsdage for forældre. Alt sammen er med til at løfte niveauet på vores aktiviteter og ikke mindst spare friskolen for penge, der så i stedet kan bruges på undervisningsmaterialer, IT, udflugter og andet, der beriger børnenes hverdag. 

 

Vi stiller ikke krav om, at forældre yder bestemte indsatser. Man yder efter tid og kompetencer. Man må dog aldrig tro, at man ikke kan yde en værdifuld indsats for friskolen. Det kan alle – på den ene eller anden måde. 

Som forældre tilknyttet Friskolen Skallerup er du forpligtet til at medvirke til at fastholde friskolens gode ry og rygte. Hvis du har negative oplevelser i forbindelse med friskolen er det vigtigt, at de bliver leveret det rette sted. Det vil i næsten alle tilfælde være hos skolelederen. Vi vil utroligt gerne vide, hvis der er noget, der ikke fungerer optimalt. I bedste fald kan vi lave om på tingene inden i morgen. Ofte tager forandringer dog lidt tid og kræver en indsats af alle parter – skole, børn og forældre. Der er næsten altid noget, du selv kan gøre. 

 

Det væsentligste er, at I som forældre genkender den gode skole og den gode daginstitution i Friskolen Skallerups værdigrundlag, beskrevne målsætninger og retningslinjer. Herfra handler det om at vise tillid og bakke op. 

Kort fortalt: Det kan være utroligt berigende at engagere sig og tage del i Friskolens aktiviteter. Det helt særlige er jo, at det også er jeres friskole! 

 

Vi byder med glæde velkommen til samarbejdet!