Indskrivning

Priser

Friskoler/frie daginstitutioner  drives af statstilskud og forældrebetaling.

I SøLøVen følger vi de kommunale takster i Hjørring Kommune, som pr. 1/1-22 er:

Vuggestue: 3162 kr.
Børnehave: 1967 kr.

 

Betalingen opkræves for 11 måneder.
Juli måned er betalingsfri.


Tilskud

Du kan få søskendetilskud, hvis du har børn i flere af kommunens institutioner; dagpleje, vuggestue og børnehave. Der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 % af prisen for øvrige pladser.

 

Søskendetilskud omfatter biologiske søskende, adopterede søskende og sammenbragte børn med ophold i hjemmet. Børn af forældre med fælles forældremyndighed tælles med som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt Folkeregistret.

 

På Pladsanvisningens selvbetjeningsside kan du beregne, i hvilket omfang du kan søge nedsat betaling.


Fripladstilskud

Ligger familiens samlede husstandsindkomst under en vis grænse, kan du eller I få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have barnet i dagtilbud. Det kaldes et økonomisk fripladstilskud