To pædagoger søges


SøLøVen – Friskolen Skallerups daginstitution – søger pr. 1/7-19 og ca. et år frem en pædagog til et
barselsvikariat i vuggestuen (37 t./uge) og pr. 1/8 en pædagog til en fast stilling i børnehaven (37 t./uge)


SøLøVen er et godt ”bette” sted med pt. 37 børnehavebørn og 11 vuggestuebørn. Vi har flotte og
velindrettede lokaler til rådighed og udenfor store grønne arealer. Vi er desuden tæt på skov og strand.
Vi har et tæt samarbejde med friskolen, hvorved børn og forældre oplever et naturligt dagligt fællesskab
og siden en uproblematisk overgang mellem institution og skole.


Vi søger en pædagog, der:
- er varm og omsorgsfuld - og finder glæde og energi i arbejdet med vuggestue- og børnehavebørnene
- er anerkendende i tilgangen til andre mennesker
- er idérig og fagligt reflekterende
- er stabil og fleksibel
- har gode samarbejdsevner og betragter engagement og ansvarlighed som en selvfølgelighed
- er bevidst om, at fællesskab, samarbejde og arbejdsglæde er altafgørende for at skabe den bedst
   mulige daginstitution
- mestrer et åbent og ærligt forældresamarbejde
- kan arbejde loyalt i forhold til det fælles værdigrundlag for Friskolen Skallerup og SøLøVen
- finder glæde ved at være ude i al slags vejr
- ser muligheder i og glæde ved at blive en del af en fri institution


Yderlige oplysninger om den ledige stilling kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Karen Mette
Ydesen på telefon 43 58 40 99 eller pr. mail km@friskolenskallerup.dk.


Ansøgning sendes til info@friskolenskallerup.dk senest tirsdag den 21. maj kl. 12.00.


Ansættelse sker i henhold til aftale mellem BUPL og Dansk Friskoleforening.