Klassemøder

 

På Friskolen Skallerup benytter vi os af det pædagogiske værktøj, som klassemødet er. Klassemødet er beskrevet af Helle Høiby (can.pæd.psyk., lærer og pædagog).

 

Klassemødet er det rum, hvor alle mødes på samme tid og sammen med en voksen får sat ord på de ting, der ikke helt fungerer. Ifølge Helle Høiby skal kommunikationen på klassemøder overholde fastsatte regler, som alle elever er bekendt med, inden møderne går i gang.

 

Nogle af de helt grundlæggende regler er:

 

  • Eleverne henvender sig direkte til den person, det handler om

  • Eleverne tager udgangspunkt i konkrete situationer

  • Der er plads til at tage alle problemer op, men de bliver ikke nødvendigvis løst på klassemødet

  • Lærerne laver faste pladser til klassemøderne

  • Eleverne sidder uden noget foran sig – typisk i en rundkreds

  • Der skal være en synlig dagsorden

  • Der kan vælges en ordstyrer og en referent blandt de større elever

  • Den voksne er det styrende organ, der hjælper med at få sagt svære ting

  • Klassemødet skal ikke bruges til at bringe gamle konflikter frem