Klubben

Klubben er et værested og et frirum på børnenes præmisser inden for de rammer, Friskolen sætter.

 

Klubben har sit helt eget lokale indrettet efter børnenes ønsker og ideer. Her er plads til afslapning og hygge.

 

I Klubben er der mulighed for en række aktiviteter, når børnene ønsker det. Arealerne ude giver gode muligheder for fysiske aktiviteter, mens der inde kan sættes diverse hobbyarbejder i gang.

 

Børnene er med til at planlægge aktiviteterne og de har i høj grad indflydelse på og medansvar for, at hverdagen i Klubben præges af fællesskab og gensidig tillid og respekt.

 

Klubben blev til ud fra et ønske fra forældrekredsen om et lokalt forankret samlingssted for børnene, hvor der er fokus på at styrke de sociale relationer børnene imellem. Når der afstandsmæssigt kan være langt mellem kammeraterne, er Klubben stedet, hvor man mødes.