Nordlys

Find os på instagram: Nordlys_friskolenskallerup og på snapchat: Nordlys_fri

7.-9.  årgang på Friskolens Skallerup kalder vi Nordlys.

 

I Nordlys arbejder vi med temabaseret undervisning.

Temaerne gennemarbejdes over en periode på 2 år (8. og 9. årgang).

 

 • Hvem er jeg nu? Om fem år?

 • Herfra min verden går

 • Omsorg for omverdenen

 • At rejse er at leve

 • Kontinenternes kontraster

 • Udsyn og fremsyn

 

 

 

 

 

 

 

I stedet for at tænke i fag har vi i Nordlys tænkt i temaer. Dette giver eleverne en forståelse for, at verden ikke er delt op i separate fag, men at den hænger sammen på kryds og tværs. Dette giver en bedre forståelse for den komplekse, globale verden og giver hele mennesker både socialt og fagligt. I forhold til den temabaserede undervisning har vi fokus på:

 

 • Dannelse og kvalificering

 • Udsyn og indsigt

 • At gøre sig umage

 • At livet lykkes

 

I det omfang vi finder det relevant, i forhold til det aktuelle tema, laver vi ture ud af huset og arrangementer på skolen. Det kunne eksempelvis være:

 

 • Tur til Århus med besøg i moské, katolsk kirke og på Aros

 • Følge en retssag i Hjørring landsret

 • Biografen

 • Overskredet grænser på hesteryg

 • Udenlandstur

 • Film- og madaften på skolen

 • Højskolebesøg

 • Forfatterbesøg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På Friskolen Skallerup har vi valgt at lade eleverne gå til afgansprøve ved udgangen af 9. årgang. I Nordlys kommer eleverne gennem et 2-årigt pensum. I løbet af perioden gør vi eleverne klar til prøverne - som forberedelse vil de bl.a. komme igennem:

 

 • Terminsprøver

 • Projektopgaver

 • Skriftlige og mundtlige afleveringer

 • Træning i afgangsprøver


Ved udgangen af Nordlys er eleverne ikke bare klar til afgangsprøverne, men også klar til livet udover grundskolen. Vi sender eleverne videre med en innovativ og sammenhængende tankegang, som vil gøre dem klar til det lokale, nationale og globale samfund.

"Ved udgangen af Nordlys er eleverne ikke bare klar til afgangsprøverne, men også klar til livet udover grundskolen"

"I stedet for at tænke i fag har vi i Nordlys tænkt i temaer"