Praktiske informationer

Allergi
Hvis jeres barn har allergi og har brug for specifikke fødevarer, som f.eks. laktosefri mælk, skal I selv medbringe dette.

 

Barnets mappe
Alle børn får deres egen mappe. Her sætter personalet sammen med børnene billeder i fra dagligdagen, fødselsdage, temaarbejde mm. Mappen har base i SøLøVen, men må gerne lånes med hjem, så der kan komme billeder og tegninger i fra hjemmet, ferie mm.

 

Brobygning

Vi brobygger meget på tværs af alle aldre i Friskolen Skallerup.

Skolebørnene kommer en gang om ugen og læser højt for børnehavebørnene.
Hver torsdag kl. 8.30 er der fælles morgensang på skolen.

I løbet af året vil SøLøVen og friskolen have fælles temaer. På den måde kan børn fra skolen og børnehaven få skabt et fællesskab på tværs af alder.
Vi indbydes til hinandens arrangementer.

 

Bleer
Børnehavebørn, der bruger ble,  skal selv medbringe dem.

 

Facebook
Vi sætter vores facebook-side. Her dokumenterer vi børnenes hverdag igennem ord og billeder. Du finder os på https://www.facebook.com/SoeLoeVen/ .

 

Forældrekontakt
Vi tillægger den daglige kontakt med forældrene stor værdi. Husk altid at sige goddag og farvel til personalet og at vende den lille brik på oversigtstavlen, så vi ved, at barnet er kommet eller taget hjem.
Det er vigtigt at give personalet besked, hvis barnet hentes af en person, der normalt ikke henter barnet.
Hvis I har lyst til at besøge os og følge en dagligdag i SøLøVen, er I altid velkomne. Husk blot at give besked, så det ikke falder sammen med andre aktiviteter.
Efter 3 til 6 måneder tilbydes en samtale med primærpædagogen - derefter er der fastsat en samtale i året før skolestart. Herimellem tilbydes der samtaler efter behov og I er som forældre altid velkomne til at få en snak/samtale med os.

 

Fødselsdage
Vi vil gerne fejre barnets fødselsdag i SøLøVen. Vi aftaler på forhånd hvilken dag, det skal være, da nogle børn holder fri på selve dagen.
Vi ønsker at sætte barnet i fokus på fødselsdagen, så vi sætter flag ved barnets garderobeplads og flagsoldaten sættes op i indgangspartiet. Vi hejser det store flag med barnet. Til middagsmad samles vi i barnets spisegruppe med flag, lys og sang, og barnet sidder i kongestol

 

Informationstavler
I SøLøVens indgangsparti findes der to tavler - den ene bruges til generel information fra SøLøVen. Den anden er forældrenes egen tavle, hvor der f.eks. kan reklameres for arrangementer.
I garderoben er der én tavle ved børnehaven, som I skal holde godt øje med. Her skrives vigtige beskeder og informationer til jer.

 

Intra
Intra er SøLøVens informationsside, som I finder på https://sites.google.com/a/friskolenskallerup.dk/boernehave-vuggestue/.
Her findes vigtige informationer fra vores institution, nyhedsbreve mm.

 

Lukkedage
Vi har åbent det meste af året, men for at personalet kan afholde ferie, har vi lukket enkelte dage/uger.
Sommerferien: uge 29 + 30
Jul: 24/12 - 1/1 (begge dage inklusiv)
Dagen efter Kristi Himmelfart
Grundlovsdag d. 5. juni.

Når der er yderligere skolefri dage / uger, skal I afkrydse på ophængt skema, om I har brug for pasning.

 

Medicin
Vi giver gerne barnet medicin eller cremer, hvis det er lægeordineret i forbindelse med f.eks. kronisk sygdom som astma, eksem el. lign. Alt medicin, der medbringes i SøLøVen skal have navn og doseringsanvisning på pakken.

 

Middagssøvn
De børnehavebørn, der har behov for en lur midt på dagen, hviler på madrasser i stillerummet. Der medbringes selv dyne/pude eller sovepose. SøLøVen vasker ikke sengetøjet. Det kan tages med hjem i weekender og ferier. 

 

Legetøj
Vi har rigtig meget legetøj i SøLøVen. Derfor henstiller vi til, at børnene ikke medbringer legetøj hjemmefra. Børnehaven afholder ”legetøjsdage” den sidste fredag i hver måned her må alle børn medbringe ét stykke legetøj (indendørs, udendørs eller frit valg).

 

Navnemærkning
Alt barnets tøj, sko, støvler og andet skal være mærket tydligt med navn.

Vi bruger meget tid på at lærer børnen at rydde op i garderoben. Det kan kun lade sig gøre, hvis tøjet er mærket.

 

Parkering
Ved aflevering og afhentning er der mulighed for at parkere ved skolens og hallens parkeringsplads eller foran børnehavens rundkørsel, hvor der er plads til enkelte biler.

 

Primærpædagog
Hvert barn har en primærpædagog tilknyttet. Det er den pædagog, der har ansvaret for at skrive og holde samtaler omkring barnets udvikling.

 

Smør selv dag

Den sidste tirsdag i hver måned holder SøLøVen smør selv dag. Der hænges en liste op med de madvarer, institutionen skal bruge. Forældrene vælger sammen med deres børn, hvilke madvarer de vil købe til smør selv dagen.

Formålet med smør selv dag er blandt andet, at børnene kan:

 • Opleve fælles madglæde

 • Blive selvhjulpne

 • Lære at vælge pålæg og variere deres valg

Aktiviteten bidrager også med motorisk og social træning og med at lære at sammensætte et sundt måltid.

Det er månedens fødselsdagsbørn, der hjælper med at stille maden an.

På maddagen giver SøLøVen formiddags og eftermiddgsmad, så ingen madpakke med denne dag.

 

Solcreme
På solskinsdage (forår/sommer) skal børnene være smurt med solcreme hjemmefra om morgenen. Over middag smører vi dem med børnehavens solcreme. Vi har valgt solprodukter der er svanemærket og certificeret i samarbejde med Astama og allergi forbundet Danmark.
Vi giver besked, når det er tid til at begynde at smøre. Har I glemt det en dag, så giv personalet besked.

 

Sygdom
Vi modtager kun raske børn i SøLøVen. Vi kan ikke påtage os at passe ”småsyge” børn. Det er vigtigt, at børnene er i stand til at følge dagligdagen med udeliv, ture og lignende. Når barnet er raskt, dvs. feberfrit og almentilstanden er upåvirket, kan vi modtage barnet igen.
I bedes ringe, hvis jeres barn er sygt.

 

Traditioner

I SøLøVen har vi mange tilbagevendende traditioner, som både børn og voksne holder af at opleve igen og igen:

 • Ældstegruppen har Motionsdag sammen med skolen (fredag i uge 41)

 • Spis-sammen aftener for de forskellige aldersgrupper (arrangeret af forældrerådet)

 • Jul

  • Vi tager på nissejagt efter NisseKogle, NisseGurli og NisseSigurd, som efterfølgende besøger børnene

  • Vi har bedsteforældre-klippedag

  • Vi får risengrød og måske julemanden kommer på besøg

  • Vi tager sammen med skolebørnene i kirke sidste skoledag før juleferien

 • Fastelavn - vi holder fastelavnsfest, hvor vi slår katten af tønden. Børnene må gerne være udklædt

 • Påske

  • Vi holder påskefrokost med bedsteforældre

 • Sommerfest (arrangeres af forældrerådet)

 

 

Tøj
Vi er meget ude - næsten i alt slags vejr. Derfor er det vigtigt, at børnene har tøj med, der passer til årstiden og skiftetøj i deres kasser. Husk navn i alt.

 

Ændringer
Hvis der sker ændringer i barnets liv eller i familiens forhold, vil vi gerne orienteres. Ligeledes vil vi gerne orienteres om adresse- og telefonændringer, så vi altid har mulighed for at komme i kontakt med jer.