Principper

Vi ønsker i videst muligt omfang at undgå lange beskrivelser. Vi vil langt hellere lære vore elever at stå for dét, vi mener, er til gavn for alle.

 

Er der noget, man mangler information om eller er i tvivl om, kan man altid kontakte os for at få det uddybet.