Selvhjulpenhed

Vi har fokus på selvhjulpenhed

Så vi får robuste børn, der kan klare de udfordringer, der kommer i livet.

 

At udvikle selvhjulpenhed, er med til at udvikle barnets ”jeg kan selv” følelse. Børnene oplever glæden ved at kunne noget og mestre deres hverdag og de krav, der stilles dem. Dette skal selvfølgelig ses i børnehøjde, for vi kender nok alle følelsen af, at blive stillet overfor krav, som vi ikke magter. Vi voksne er der til at guide og støtte børnene, så de krav der stilles altid passer til deres udviklingstrin. Børn som oplever anerkendelse, stolthed og glæde ved at mestre en opgave, ”vokser” og får overblik over deres verden.

 

Vi opmuntrer også børnene til at hjælpe hinanden eller hjælpe de mindre børn.

Herved får barnet en oplevelse af at deltage i et fællesskab. Barnet føler sig betydningsfuldt. Ved at styrke barnets selvhjulpenhed, støtter vi barnet i dets selvstændighedsudvikling og på den måde gøres barnet aktivt i forhold til sig selv. Når barnet lærer at tage ansvar for sig selv, vil det også påvirke barnets selvforståelse, selvtillid og selvværd og dermed gøre barnet mindre afhængigt af voksne. Omvendt  kan man ved at hjælpe barnet for meget, risikere at indlære hjælpeløshed.

 

Selvhjulpenhed vil også påvirke barnets motoriske udvikling positivt. Hvis man altid hjælper barnet med noget, som det i virkeligheden kan selv, kan det faktisk hæmme barnet i dets udvikling.

 

 

Eksempler fra børnehaven

Når vi skal spise madpakker, hjælper børnene med at dække bord. De øver sig i at åbne/lukke deres madpakker og selv hælde vand i deres glas. De rydder også selv op efter sig.

 

Når vi skal ud at lege på legepladsen opmuntres børnene til selv at finde deres tøj og tage det på. Børnene får tid til at prøve sig frem, og det gør ingenting at tøjet nogen gange vender omvendt.

 

Når sovebørnene har sovet, tager de selv deres tøj på igen.

 

Når vi laver praktisk arbejde, hjælper børnene til.

 

Hvad kan man gøre derhjemme

Ikke gøre ting for barnet, som det selv kan klare.

 

Acceptere at ting tager tid og barnet ikke nødvendigvis gør det på den måde, man selv havde tænkt sig.

 

Give barnet små opgaver, som det kan mestre.

 

Lade barnet selv bære sin taske, madpakke, cykelhjelm osv