Skolekreds

Friskolen Skallerups bagland udgør et stort antal mennesker, som er enige om og har en interesse i, at netop denne skole skal eksistere. Fælles for disse mennesker er blandt andet, at de tilsammen udgør Friskolen Skallerups skolekreds.

 

Formelt set er der bag alle private skoler i Danmark en gruppe af mennesker, som grundet deres medlemskab af skolernes skolekreds danner skolens bagland. Alle privatskoler skal ifølge loven om frie skoler have en skolekreds, som står bag skolen. Formålet med skolekredsen er blandt andet at sikre, at skolen er folkeligt forankret, og at selve skolens eksistens er begrundet i en gruppe borgeres ønske om at drive skolevirksomhed med et særligt værdigrundlag. Skolekredsen er altså den gruppe af borgere, som står bag ønsket om at drive lige præcis denne skole.

 

At være med i fællesskabet omkring Friskolen Skallerup betyder, at man via sit medlemskab af skolekredsen er med til at gøre en forskel for en masse børn og unge at skabe muligheden for et lokalt og unikt grundskoleforløb. Som medlem af skolekredsen vil du hvert år blive inviteret til friskolens generalforsamling, som er skolens øverste myndighed. Generalforsamlingen kan beslutte ændringer i vedtægterne for skolen. Generalforsamlingen vælger medlemmer til friskolens bestyrelse.

 

At drive skolen har vi ansat kompetente fagpersoner til. Man er således ikke forpligtet på skolens daglige drift som medlem af skolekredsen.

 

Forældrekredsen består af forældre til børn, som går på friskolen og er den ene af i alt to kredse, som er stemmeberettiget på friskolens generalforsamling. Som forælder til et barn på Friskolen Skallerup er man automatisk medlem.

 

Hvis du vil være med til at stå bag vores skole, vil vi opfordre dig til at tage del i en betydende skoletradition og til at tegne et medlemskab til Friskolen Skallerups skolekreds. Et medlemskab koster 100 kr. årligt.

Bliv en del af