Sorgplan

Når et barn mister et menneske, det holder af, rammes det af sorg. Alting bliver anderledes.

 

Når et barn på Friskolen Skallerup mister et menneske, det er nært knyttet til, står skolen over for en væsentlig opgave. Lærere og pædagoger spiller en vigtig rolle i barnets liv, og det er nærliggende, at de er med til at støtte barnet og hjælpe det videre.

 

Friskolen Skallerup har derfor udarbejdet en sorgplan som alle medarbejdere er gjort bekendte med og som sætter rammerne for, hvorledes Friskolen skal handle i forhold til det enkelte barn, klassen og de pårørende.