Temabaseret undervisning

På Friskolen Skallerup er undervisningen organiseret i temaer fremfor fag.

 

For de yngste elever gælder det, at de har to dage, hvor undervisningen bestemmes af et overordnet tema. De øvrige dage er der fag på skemaet på traditionel vis.

 

På mellemtrinnet og i udskolingen er al undervisning tilrettelagt med udgangspunkt i et overordnet tema.

 

Temaerne er fælles for alle elever på skolen.

 

Dette gør vi, fordi den verden, eleverne lever i og skal videreuddannes i, består af sammenhænge og ikke af fagopdelte enheder. Verden og livet er komplekst.

 

Vi mener, at skole – det at blive forberedt til livet - skal afspejle livet og samfundet, som det reelt ser ud.

Eleverne oplever sammenhæng, relevans og variation i skolehverdagen. Det giver motivation og styrker kreativiteten.

 

Lærerne planlægger undervisningen i overensstemmelse med Fælles Mål og sikrer, at eleverne får den undervisning og de kompetencer, de skal have.

De overordnede temaer er:

Herfra min verden går

Omsorg for omverden

Hvem er jeg

Mellem himmel og jord

At rejse er at leve

Kontinenternes kontraster

Udsyn of fremsyn

Mangfoldighed

 

 

Her du nogle spørgsmål eller bare gerne vil hører mere? Så kontakt os på info@friskolenskallerup.dk