Tilskud

Fordelingsnøgle, fripladstilskud og tilskud til SFO-betaling, Friskolen Skallerup.

 

1. Tilskud ydes til de, der har søgt og fået tildelt tilskud i henhold til Fordelingssekretariatets fordelingsnøgle. Det er et krav, at der betales skolepenge hhv. SFO-betaling for den enkelte elev.

 

2. Tilskud til den enkelte elev kan aldrig overstige skolepengebetalingen for denne.

 

3. Forældre, der har oplevet en væsentlig indtægtsnedgang efter ansøgningsfristens udløb, kan ved at dokumentere en sådan indtægtsnedgang tildeles evt. overskydende tilskudsmidler.

 

4. Tilskud udbetales snarest efter, at disse er anvist friskolen. Tilskud udbetales af en gang og modregnes eventuelle skyldige skolepenge.

 

 

Ovenstående princip for fordeling af fripladstilskud og tilskud til SFO-betaling er vedtaget på det ordinære bestyrelsesmøde 26. februar 2014 og træder i kraft umiddelbart herefter. Teksten justeret på bestyrelsesmødet januar 2015.