Udvalg

Udvalg og råd tilknyttet friskolen samt friskolens repræsentanter.

Økonomiudvalget:

Rikke Dietz

Henrik Pedersen

Katrine Niebuhr

Karen Mette Ydesen

Bodil Møller Jensen

 

PR-udvalget:

Janne Hartmann Haslund

Lasse Flæng

Katrine Niebuhr Poulsen

Dorte Andreasen

Anna Erdmunthe Nørgaard

 

Bygningsudvalget/arbejdsdage:

Henrik Pedersen

Pia Rosenlund

Bodil Møller Jensen

 

Sponsorudvalget:

Hans Peter Wolsing

Inger Skamriis

Ditte Lundtoft

Sonja Snel

 

Ansættelsesudvalg

Rikke Dietz

Bodil Møller Jensen

Michael Hansen

Udvalget sammensættes ad hoc i forhold til den stilling,

der skal besættes. Der vil være repræsentanter fra ledelse, bestyrelse og medarbejdere i udvalget.

 

Eventforeningen:

Rikke Dietz (Formand for bestyrelsen)

Michael Bak Hansen

Janne Hartmann Haslund

Pia Rosenlund Rasmussen

Anne Mette Madsen

Se Eventgruppens vedtægter her

 

Friskolens repræsentanter i Skallerup Hallens bestyrelse:

Michael Bak Hansen

 

Forældrerådet for SøLøVen (Børnehave og vuggestue):

Iben Nørmølle (Formand for forældrerådet)

Dorte Kirketerp Jensen (Medarbejderrepræsentant)

Karen Mette Ydesen (Afdelingsleder – daglig leder af børnehave og vuggestue, samt SFO og KLUB)

Katrine Niebuhr Poulsen

Eva Jespersgaard

Charlotte Holm Dühring