Undervisning

 

Friskolen Skallerup har en forventning om at alle elever dygtiggøres gennem en aktiv og positiv deltagelse i undervisningen. Undervisningen er varieret i metode og indhold og i videst muligt omfang tilpasset den enkelte elev. Friskolens lærere er velkvalificerede og vi anvender naturligvis tidssvarende undervisningsmaterialer.

 

Undervisningen på en fri grundskole skal stå mål med den undervisning, der finder sted i folkeskolen. Ansvaret er placeret hos skolens ledelse og tilsynet hermed foretages af en af Undervisningsministeriet certificeret tilsynsførende.

 

Undervisningen på Friskolen Skallerup følger ”Fælles Mål” som disse er udarbejdet og beskrevet af undervisningsministeriet.