Værdigrundlag

Skoleliv på Friskolen Skallerup er:

 

Dannelse og kvalificering

Udsyn og indsigt

At gøre sig umage

At livet lykkes

 

Når eleverne forlader Friskolen Skallerup, er det vores mål, at:

- de er bevidste om, at Verden og livet er fantastisk og langt større end dem selv

- de trygge rammer, Friskolen Skallerup har været, forvandler sig til forudsætningen for deres selvstændige og selvtillidsfulde ageren på egen hånd i nye relationer

- de er blevet vejledt og opdraget således, at de vil blive værdsat og bemærket i mødet med andre mennesker

- de vil opleve, at den viden og de kompetencer, de har opnået på Friskolen Skallerup, er brugbare og væsentlige for deres videre dannelse og uddannelse

 

Vedtaget af friskolens bestyrelse 28. august 2014.