Praktiske informationer

Allergi
Hvis jeres barn har allergi og har brug for specifikke fødevarer, som f.eks. laktosefri
mælk, skal I selv medbringe dette.


Barnets mappe
Alle børn får deres egen mappe. Her sætter personalet sammen med børnene
billeder i fra dagligdagen, fødselsdage, temaarbejde mm. Mappen har base i
børnehaven, men må gerne lånes med hjem, så der kan komme billeder og
tegninger i fra hjemmet, ferier mm.

 

Barnevogn
Vuggestuen sørger for barnevogn. I sørger selv for dyne/pude/linned.

 

Bleer
Vuggestuen sørger for bleer. Skal dit barn bruge et andet mærke bleer end det vi
bruger (Libero), skal de selv medbringes.


Brobygning med skolen
Vi brobygger meget på tværs af alle aldre i Friskolen Skallerup.
Vuggestuens børn er ofte på besøg i børnehaven. Når vuggestuebarnet nærmer sig
børnehavestart intensiveres besøgene.
Nogle gange deltager vuggestuebørnene i morgensang.


Facebook
Vi bruger vores facebook-side flittigt. Her dokumenterer vi børnenes hverdag
igennem ord og billeder. Du finder os på https://www.facebook.com/SoeLoeVen/.


Forældrekontakt
Vi tillægger den daglige kontakt med forældrene stor værdi. Husk altid at sige
goddag og farvel til personalet.
Det er vigtigt at give personalet besked, hvis barnet hentes af en person, der
normalt ikke henter barnet.
Hvis I har lyst til at besøge os og følge en dagligdag i SøLøVen, er I altid velkomne.
Husk blot at give besked, så det ikke falder sammen med andre aktiviteter.
Efter 3 til 6 måneder tilbydes en samtale med primærpædagogen. Vi tilbyder igen en
samtale, inden barnet starter i børnehave.Herimellem tilbydes der samtaler efter
behov, og I er som forældre altid velkomne til at få en snak/samtale med os.


Fødselsdage
Vi vil gerne fejre barnets fødselsdag i SøLøVen. Vi aftaler på forhånd hvilken dag, det
skal være, da nogle børn holder fri på selve dagen.
Vi ønsker at sætte barnet i fokus på fødselsdagen, så vi sætter flag ved barnets
garderobeplads og flagsoldaten sættes op i indgangspartiet.


Informationstavler
I SøLøVens indgangsparti findes der to tavler - den ene bruges til generel

information fra SøLøVen. Den anden er forældrenes egen tavle, hvor der f.eks. kan
reklameres for arrangementer.
I garderoben er der én tavle ved vuggestuen, som I skal holde godt øje med. Her
skrives vigtige beskeder og informationer til jer.


Intra
Intra er SøLøVens informationsside, som I finder på
https://sites.google.com/a/friskolenskallerup.dk/boernehave-vuggestue/.
Her findes der vigtige informationer fra vores institution, nyhedsbreve mm.


Lukkedage
Vi har åbent det meste af året, men for at personalet kan afholde ferie, har vi lukket
enkelte dage/uger.
Sommerferien: uge 29 + 30
Jul: 24/12 - 1/1 (begge dage inklusiv)
Dagen efter Kristi Himmelfart
Grundlovsdag d. 5. juni.
Når der er yderligere skolefri dage / uger, skal I afkrydse, om I har brug for pasning.


Medicin
Vi giver gerne barnet medicin eller cremer, hvis det er lægeordineret i forbindelse
med f.eks. kronisk sygdom som astma, eksem el. lign. Alt medicin, der medbringes i
SøLøVen skal have navn og doseringsanvisning på pakken.


Legetøj
Vi har rigtig meget legetøj i SøLøVen. Derfor henstiller vi til, at børnene ikke
medbringer legetøj hjemmefra.


Navnemærkning
Alt barnets tøj, sko, støvler og andet skal være mærket med navn, så personalet ikke
skal bruge unødig tid på at lede.

 

Parkering
Ved aflevering og afhentning er der mulighed for at parkere på SøLøVens parkeringsplads, alternativt på skolens parkeringsplads hvis der ikke er plads


Primærpædagog
Hvert barn har en primærpædagog tilknyttet. Det er den pædagog, der har ansvaret
for at skrive og holde samtaler omkring barnets udvikling.


Solcreme
På solskinsdage (forår/sommer) skal børnene være smurt med solcreme hjemmefra
om morgenen. Over middag smører vi dem med vuggestuens solcreme. Vi har valgt
solprodukter, der er svanemærket og certificeret i samarbejde med Astma og allergi
forbundet Danmark.
Vi giver besked, når det er tid til at begynde at smøre. Har I glemt det en dag, så giv
personalet besked.


Sut og bamse
Hvis barnet bruger sut, vil vi gerne, at I medbringer to stk. til vuggestuen. Hvis
barnet har en bamse eller andet, som det skal sove med, så må det gerne
medbringes.


Sygdom
Vi modtager kun raske børn i SøLøVen. Vi kan ikke påtage os at passe ”småsyge”
børn. Det er vigtigt, at børnene er i stand til at følge dagligdagen med udeliv, ture og
lignende. Når barnet er raskt, dvs. feberfrit og almentilstanden er upåvirket, kan vi
modtage barnet igen.
I bedes ringe, hvis jeres barn er sygt.


Traditioner
I SøLøVen har vi mange tilbagevendende traditioner, som både børn og voksne
holder af at opleve igen og igen:
- Spis-sammen aftener for de forskellige aldersgrupper (arrangeret af forældrerådet)
- Jul
- Vi får besøg af en nisse, som laver drillerier i december

- Vi får risengrød og måske julemanden kommer på besøg

- Fastelavn -De ældste deltager, hvis muligt, i fastelavnsfest i børnehaven.
- Påske
- Sommerfest (arrangeres af forældrerådet)

 

Tøj
Vi er meget ude - næsten i alt slags vejr. Derfor er det vigtigt, at børnene har tøj
med, der passer til årstiden og skiftetøj i deres kasser. Det er vigtigt, at der erekstra
strømper, bukser, bodystock og savlesmæk i kassen på badeværelset. Derud over
har vi en kurv med futter, hvor det er vigtigt, at barnet har et par i . Husk navn i alt.


Ændringer
Hvis der sker ændringer i barnets liv eller i familiens forhold, vil vi gerne orienteres.
Ligeledes vil vi gerne orienteres om adresse- og telefonændringer, så vi altid har
mulighed for at komme i kontakt med jer.